Bản dịch

3 lợi ích của các bản dịch chuyên nghiệp cho trang web của bạn

Bản dịch Không có ý kiến

Một trang web là một trong những công cụ chính được sử dụng để thị trường sản phẩm, Dịch vụ hoặc doanh nghiệp — và chuyên nghiệp trang web dịch đáng kể có thể mở rộng đối tượng tiềm năng của công ty. Kể từ khi một trang web thường phục vụ như là điểm đầu tiên của số liên lạc với một khách hàng, nó là tối quan trọng trang web một cách chính xác truyền tải hình ảnh mà bạn muốn trình bày.

Có sẵn các phương pháp trên máy vi tính cho trang web dịch, và trong khi họ có thể hữu ích để nhận được ý tưởng cơ bản của một trang web, họ đang một khóc xa từ bản sao quảng cáo một cách cẩn thận crafted. Một trang web chuyên nghiệp dịch có thể giúp đảm bảo rằng khách hàng tiềm năng tìm kiếm trang web của bạn lần đầu tiên sẽ không bị buộc phải tìm kiếm trên web cho câu trả lời.
Sử dụng Website chuyên nghiệp dịch thay vì widget

Có là một số chương trình và vật dụng trang web có thể tự động dịch nội dung trang web của bạn. Đây có một số lợi thế cho họ: đáng chú ý, họ thường là nhanh hơn và rẻ hơn so với bản dịch chuyên nghiệp. Mặt khác, bạn nhận được những gì bạn phải trả cho: dịch tự động có xu hướng để sản xuất nhiều hơn một vài lỗi.

Dựa trên các bản dịch tự động của trang web của bạn có thể dẫn đến một bất hạnh — và không mong đợi! -Các đại diện của các thương hiệu của bạn có thể không có hiệu quả dự định của nó. Sử dụng một dịch vụ dịch thuật chuyên nghiệp biết thuật ngữ thích hợp sử dụng trên trang web của bạn và kiểm tra chống lại không chính xác với chỉnh sửa và proofreading sẽ dẫn đến một trang web đó là nhiều khả năng để kêu gọi các khách hàng tiềm năng.

Dịch thuật website chuyên nghiệp có thể:

1. mở rộng thị trường cho công ty hay sản phẩm của bạn

Để đạt được thành công khác nhau, đến nay, bạn cần phải giới thiệu thương hiệu của bạn để thị trường mới và khách hàng tiềm năng. Như người dân ngày càng đưa đến các trang web để tìm kiếm sản phẩm, doanh nghiệp và dịch vụ sẽ đáp ứng nhu cầu của họ, nó là quan trọng để có một trang web có thể truy cập để càng nhiều người càng tốt. Dịch thuật chuyên nghiệp trang web mở ra trang web của bạn để các thị trường toàn bộ của khách hàng tiềm năng mới, bạn có thể không có được thể đạt được nếu không.

2. xây dựng sự tự tin trong thương hiệu của bạn

Khi các khách hàng mới tìm thấy trang web của bạn, bạn sẽ muốn đảm bảo rằng họ có thể hiểu trang web của bạn và thông điệp của công ty bạn. Một bản dịch không chính xác có thể hủy hoại một nỗ lực thành lập thương hiệu của bạn như là một sự hiện diện chuyên nghiệp trong một thị trường mới. Bằng cách cung cấp một trang web được dịch một cách chính xác, thời gian đầu tiên khách hàng sẽ có nhiều khả năng để tin tưởng vào công ty của bạn và tìm thấy tin nhắn của bạn hấp dẫn và phù hợp.

3. bản địa hoá tin nhắn của bạn cho thị trường mới

Bạn sẽ muốn trang web của bạn để truyền đạt một thông điệp là không chỉ đúng đến tổng thể của bạn quảng cáo chiến lược, nhưng cũng quen thuộc với khách hàng đọc nó. Nội địa hóa của dịch trang web của bạn tạo một thư quen thuộc cho khách hàng tiềm năng bằng cách sử dụng thuật ngữ thích hợp và sử dụng cho một thị trường cụ thể trên trang web của bạn.

Giới thiệu khách hàng mới với bản sao và đồ họa họ ngay lập tức có thể liên quan đến sẽ tạo ra sự tự tin hơn trong thương hiệu của bạn. Nhưng đó là rõ ràng chỉ những khía cạnh của nội địa hóa: các gói hoàn chỉnh bao gồm cũng thích hợp với âm nhạc, hình ảnh và thậm chí cả màu sắc. Bạn có thể không nhận ra rằng lược đồ màu bạn đã chọn có thể có ý nghĩa tiêu cực trong một thị trường mới, nhưng chuyên nghiệp địa phương hoá sẽ đưa này vào xem xét và đề nghị lựa chọn thay thế thích hợp.

Sử dụng bản dịch website chuyên nghiệp sẽ giúp bạn tạo ra một sự hiện diện trực tuyến cho công ty của bạn và/hoặc sản phẩm mà mở rộng cơ sở khách hàng của bạn và tạo ra lớn hơn thương hiệu công nhận- và lần lượt, nhiều doanh số hơn.

Chia sẻ

Về tác giả

Người viết:

Để lại một bình luận