สคริปออก

ปรับปรุงจาก Website Translator Script

Website Translator Script 2.2 ถูกปล่อยออกมา

สคริปออก ไม่มีความคิดเห็น

Changelogs:
-แก้ไขจุดบกพร่อง.
– SQLite3 ได้รับการสนับสนุน (SQLite2 จะทำงานมากเกินไป).

ความนับถือ
WTScript

แบ่งปันนี้

เกี่ยวกับผู้เขียน

เขียนโดย